Eks-gėjai, arba Gydant homoseksualumą

Visi skirtingi, visi lygūs!
ccVisi skirtingi – visi lygūs

„Myli! Na ir kas?! Ar tai automatiškai žmogų padaro „raupsuotoju”? Parodykite pirštu tą, kuris pasakė, jog tai blogai? Ir kodėl blogai? Norėčiau išgirsti argumentuotą atsakymą, kad susimąstyčiau. Bet neišgirstu. Girdėjau daug: „dievas“, „bažnyčia“, „konstitucija“. Bandyta netgi apeliuoti vaikais, tarsi būtume pedofilai, besistengiantys „išvesti visus iš kelio“. Tegul man Dievas ateina ir pasako: „Tu taip nedaryk“. Bet juk gyvenu! Nei šeima, nei draugai nepasakė, jog esu iškrypusi ar nenormali — valgau taip pat, miegu irgi gerai, kalbu, mokausi, linksminuosi. Gyvenu! Tai kokia toji problema?”
– Homoseksuali mergina, 23 m.

„Versti homoseksualą heteroseksualu yra taip pat neperspektyvu, kaip ir priešingas dalykas“.
– S.Freud

1973 m. Amerikos psichitarų asociacija (APA) išbraukė homoseksualumą iš psichinių sutrikimų ir ligų sąrašo ir paskelbė, kad nėra jokios klinikinės būtinybės ar mokslinio pagrindo gydymui, kurio tikslas būtų žmogaus seksualinės orientacijos pakeitimas. Tačiau pagrįsdami savo nuomonę religinėmis dogmomis, tradicinėmis vertybėmis, stereotipais arba tiesiog nežinomybės baime, žmonės tiki, jog homoseksualumas yra pagydomas. Suvokus, kad tokių žmonių yra dauguma, dar šeštajame XX a. dešimtmetyje ėmė kurtis organizacijos, skelbiančios, jog dvasios defektas pavadinimu „homoseksualumas“ gali būti pakeistas į savaiminę vertybę — heteroseksualumą. 1980 m. profesinėje literatūroje pasirodė terminas „eks-gėjus“ (ex-gay).

Religinės krypties organizacijos

Šios krypties organizacijų veiklos metodai primena paramos grupes, kurios padeda žmonėms atsikratyti žalingų įpročių. Asmenys, kenčiantys dėl savo seksualinės orientacijos, susirinkimuose privalo išklausyti samprotavimus apie homoseksualizmo blogybes ir nuolatos kartojamų pasakojimų apie žmones, kurie „įveikė“ homoseksualią orientaciją. Ir jeigu žmogui vis dėlto nepavyksta „pakeisti“ orientacijos, tai aiškinama per menku „sergančiojo“ pasiryžimu, silpnu tikėjimu ir netgi velnio apsėdimu.

Tokiose organizacijose stereotipai cituojami kaip faktai. Exodus International vadovas Timas LaHaye teigia, kad „moralinė ištikimybė tarp homoseksualų beveik nežinoma“. Jie pasižymi nepasotinamu lytiniu potraukiu, yra savanaudiški savimylos. Kaip atsvara pateikiamas „romus gyvenimas Kristuje“, kuris yra įmanomas tik pakeitus savo orientaciją. Žmonės yra skatinami atsiduoti Dievo valiai.

Taip pat homoseksualūs asmenys yra skatinami gyventi taip, kaip gyvena heteroseksualai: žaidimas su kamuoliu vyrams padeda ugdyti vyriškumą, lesbietes moko, kaip reikia taisyklingai elgtis su kosmetika. Manoma, jog toks heteroseksualaus elgesio mėgdžiojimas būsimuosius „eks-gėjus“ verčia jaustis labiau heteroseksualiais.

Religinės organizacijos peržengia tam tikras ribas, žadėdamos pakeisti žmogaus seksualinę orientaciją, nors neįrodyta, kad tai apskritai įmanoma.

Medicininės krypties organizacijos

Šių organizacijų veikimo metodai remiasi atkuriamąja terapija (AT) (reparative therapy), t.y. psichologiniais homoseksualizmo perorientavimo metodais, kuriuos propaguoja profesionalūs medikai ir psichologai. Šie metodai nedaug kuo skiriasi nuo eks-gėjų judėjimo (religinių organizacijų) propaguojamų metodų.

Pastarojo šimtmečio psichoanalitikas Edmundas Bergleris manė, kad visuomenėje vyraujantis nenoras kalbėti šia tema dešimtis tūkstančių homoseksualų verčia gyventi nežinant, kad jų „liga“ yra „išgydoma neurozės rūšis“ ir kad „dėl pasibaisėtino tikslios informacijos stygiaus jauni homoseksualai klysta manydami, jog seksualinis sutrikimas yra jų likimas“, todėl ir nesikreipia į medikus pagalbos.

Vienas iš garsiausių AT judėjimų yra 1992 m. įkurta Nacionalinė homoseksualizmo tyrimų ir terapijos asociacija (NHTTA) (National Association for Research and Therapy of Homosexuality). Jų tikslas — teigiant, jog „homoseksualizmas yra išgydomas vystymosi sutrikimas“, „užkirsti kelią pastaruoju metu nerimą keliantiems reiškiniams psichiatrijoje ir psichologijoje“, t.y. tolydžio plintančiam visuotiniam nepritarimui steigėjų prielaidai, jog homoseksualizmas yra psichinė liga.

NHTTA teigiama, jog homoseksualūs vyrai „turi vyriškos lyties tapatybės deficito sindromą. Homoerotinį potraukį sukelia kaip tik šis vidinis nevisavertiško vyriškumo jausmas“. Kauzalinė AT taisyklė yra tokia: seksualinę orientaciją lemia lytis. Erotinius jausmus sukelia tai, su kuo individas nesusitapatina. Todėl gydymo tikslas yra išugdyti vyrišką paciento lyties tapatybę. Kita NHTTA skelbiama vyrų homoseksualumo priežastis – noras „išvengti jiems nerimą keliančių intymių santykių su moterimis ir kitokių suaugusiųjų gyvenimo išbandymų“. Kitaip tariant, teigiama, kad lengviau būti homoseksualu nei heteroseksualu.

Gay
ccSteve Punter

Klientai

Į tokias organizacijas pagalbos dažniausiai kreipiasi individai, kurių požiūris į homoseksualumą ir į save yra labai negatyvus, kurie dėl savo homoerotinių jausmų išgyvena vidinį konfliktą ir jaučia poreikį priklausyti religinei bendruomenei. Pastariesiems atsivėrimo (coming-out) procesas yra itin skausmingas dėl religinių įsitikinimų, visuomenės požiūrio. Negalėdami taip greitai pakeisti šių aplinkybių, homoseksualai nusprendžia pakeisti savo seksualinę orientaciją, pa(si)tikėdami eks-gėjų pažadais apie „grįžimą prie tiesos“ ir „teisingą gyvenimo būdą“. Suvokę, kad seksualinė orientacija nepasirenkama, psichologinės žmonių problemos ima stiprėti ir neretai baigiasi savižudybe ar psichikos stabilumo praradimu.

Kažkodėl homoseksualų gydymu užsiimantys veikėjai sunkiai priima faktą, jog daugybė homoseksualių porų pasižymi pilnaverčiu gyvenimo būdu ir laiminga partneryste.

Verta pabrėžti, jog lesbietės į atkuriamosios terapijos specialistus kreipiasi kur kas rečiau. Vyrams perorientavimo terapija svarbesnė todėl, kad dėl įvairių priežasčių vyrų homoseksualizmo stigmatizacija buvo ryškesnė negu moterų.

Finansiniai ir politiniai motyvai

Vienas svarbiausių tokių organizacijų veikimo motyvų yra finansinis. Pareiškimai, jog homoseksualumą galima išgydyti, leidžia gerai pasipelnyti iš paskaitų visuomenei bei profesionalams, mokslo ir populiariosios literatūros, o svarbiausia — iš gydymo. Kaip jau minėta, homoseksualūs asmenys už savo orientacijos pakeitimą turi sumokėti tam tikrą sumą. Atsižvelgiant į tai, kad gydymas gali trukti metus ir ilgiau, suma susidaro pakankamai didelė. Tad tokioms organizacijoms yra palanku skleisti neigiamus mitus apie homoseksualumą, kadangi būtent dėl neigiamos visuomenės nuostatos žmonės dažniausiai kreipiasi į eks-gėjų organizacijas.

Iš čia išplaukia dar vienas motyvas — politinis. Kai kurios konservatyvios katalikų politinės ir socialinės lobistų grupės (Focus on the Family ar American Family Association) remia eks-gėjų organizacijas, taip palaikydamos savo populiarumą ir įtakingumą visuomenėje.

Skelbdamos homoseksualų „perorientavimo“ metodus, šios organizacijos prieš homoseksualizmą pasisakančioms politinėms grupuotėms sukuria unikalią homoseksualų priespaudos taktiką. Kitų visuomenės mažumų jos nekviečia „atsiversti“ į daugumos statusą. Absurdiška būtų net pati judėjimo idėja, propaguojanti pagalbą „įsilieti“ etninėms mažumoms į visuomenę, pakeičiant pavadinimą ir pasitelkiant kosmetines operacijas.

Ar „pseudomokslas“ iš tiesų pagydo?

Įvairūs tyrimai rodo, jog homoseksualūs jausmai tokiose organizacijose yra prislopinami, tačiau žmogus nėra „išgydomas“. Jis tik pakeičia savo seksualinę elgseną, bet ne orientaciją (o tai yra du skirtingi dalykai!). Išaiškinta daugelis atvejų, kai eks-gėjai gyvena dvigubus gyvenimus, visuomenei rodydami savo heteroseksualaus gyvenimo apraiškas, o asmeninei sričiai palikdami homoseksualią prigimtį.

Vienas garsiausių eks-gėjų lyderių Johnas Paulkas savo „atsivertimą“ yra apibūdinęs taip: „Aš priėmiau Kristų į savo gyvenimą ir suvokiau, kad galiu išsivaduoti iš homoseksualumo. Aš supratau, kad homoseksualumas nėra neišvengiamas. Tikėjimo Kristumi dėka per ketverių metų laikotarpį mano homoseksualumas beveik išnyko.“ Po kurio laiko J.Paulkas buvo pastebėtas viename Vašingtono gėjų bare. Po ilgų išsisukinėjimų ir neigimų jis prisipažino ten apsilankęs savo noru, tačiau „kadangi Dievas jį mylįs, jis jam neleidęs užsibūti ten per ilgai“, todėl J.Paulkas buvo skandalingai pastebėtas aplinkinių. Šiuo metu šis vyras gyvena su šeima, turi žmoną. Akivaizdu, jog seksualinę elgseną, bent jau viešąją jos pusę, jam pavyko pakeisti.

Atkuriamosios terapijos grupės skelbia, jog daugiau nei 50 proc. jų pacientų pavyksta tapti heteroseksualais, tačiau eks-gėjų stebėjimu užsiimančios organizacijos (pavyzdžiui, ExGayWatch) nuolat išaiškina atvejus, kai prisiekę eks-gėjai grįžta prie savo „senų įpročių“.

Didžioji dalis medicinos organizacijų seksualinės orientacijos pakeitimo terapiją vadina pseudomokslu dėl to, kad šių organizacijų veiklos rezultatai nėra skelbiami moksliniuose žurnaluose (peer-reviewed journals), kuriuose galėtų būti įvertinami, kritikuojami tos pačios srities (šiuo atveju homoseksualumą tiriančių) mokslininkų. Vietoj to abejotini rezultatai iš karto talpinami visuomenės informavimo priemonėse arba internete. „Išgijimo“ įrodymai renkami tik trumpą laiką po „gydymo“, nėra jokių ilgalaikių tyrimų, patvirtinančių terapijos efektyvumą ilguoju laikotarpiu, o „gydymo“ rezultatai demonstruoja ne seksualinės orientacijos, bet seksualinio elgesio pakitimą ir kt.

Tokio „gydymo“ pasekmės yra labai pavojingos. Gėjai yra vis dar kaltinami dėl valios, tikėjimo stokos ir nesugebėjimo eliminuoti homoerotinę savo orientaciją, maža to — dėl įgimto netoleruotino blogio ir nuodėmingumo. Neretai pamaldūs homoseksualai iš tos nevilties ir kaltės nusižudo.

Gay flag1977 m., ketverius metus išbuvęs religinės eks-gėjų organizacijos Love in Action nariu, 46 metų vyriškis rašė: „Kad ir kiek meldžiausi ir stengiausi išvengti pagundos, man niekaip nesisekė. Daugiau nebegaliu visą laiką prašyti Dievo atleidimo ir žadėti to, ko padaryti neįstengiu“. Vėliau šis žmogus, tapęs psichiatrinės ligoninės pacientu, nusižudė, išgėręs didelę dozę trankviliantų ir tablečių nuo nemigos. Galbūt visa, ko reikėjo tam vyrui, tai profesionalaus psichologo pagalbos, kuris jam būtų paaiškinės, jog homoseksualumas — anokia nuodėmė.

Autorė: Darja Lyzenko

***
Daugiau apie homoseksualumą skaitykite čia.

cclaverrue (foto nr.3)

33 responses

 1. Iš sveikų žmonių padaro ligonius….Religija viską apnuodija. Tai faktas.

 2. MaikUniversum,
  kuo grindi, kad sveiki? Tuo, kad normaliai valgo, miega ir pan.? Faktas, kad nesigilini į religiją.

 3. Sveiki todėl, kad tokios ligos nėra (galite žvilgtelkt į enciklopedinę ligų kategorizaciją, kad įsitikinti, – arba į atitinkamus straipsnius (1, 2)). Jei norite įrodyti kažkokią savo asmeninę prielaidą, darykite tai pirmą mokslininkų bendruomenėje, ir jei jum pasiseks, ir jei enciklopedinis turinys bus atitinkamai pakeistas, tada ir galėsite nurodinėti GS įrašų netikslumą.

 4. Penki draugai, visi jie save laiko homoseksualiais. Visi turejo problemu su tevais vaikysteje. Visada kazko iesko ir neranda, bega ir nesustoja, siandien laimingi sako, o ryt…
  Pasipelnymas?! O geju visos organizacijos be pasipelnymo?
  Ar tik ne nuo gejufobijos iki krikscioniufobijos einame?
  Rekimas apie lygias teises veda prie nelabai lygiu, labai grazus pavoizdys Gendermainstreeming su visiskai nesuvokiama ideja, tegu visi tampa gejais ir lesbietemis, taip sumazinsim gimstamuma, o pradesim daryti vaikus tik is aukstesnes rases zmoniu genu ir juos gaminsime buteliukuose.
  Gejai dabar gali ta ir ta, o tavo nuomone, kad ir religine, jau diskriminacija?
  Tad kur gi mano teise? Ar tureciau kurti asociacija kovojant pries krikscioniu fobija (cituojant: “religija viska apnuodija“)? Skatinant nediskriminuoti tecio vyro ir mamos moters seimos modelio?
  Man besekant tam tikru politiku ir tam tikru organizaciju krypti susidaro klausimas, uz ka kovojama ir pries ka ir galu gale ko tuo siekiama? Nera sociu, jie visa laika alkani. Ar tikrai uz teises kovojama? Ar uz “galeti“?

  1. @As
   LGBT kovoja tik už socialinę lygybę, ir nieko daugiau, nes, cituoju, „lesbietės ir gėjai iki šiol dažnai susiduria su nusistovėjusia diskriminacija, kartais peraugančia į atvirą priešiškumą, pažeminimą ir fizinį smurtą“ ( http://lt.wikipedia.org/wiki/LGBT_jud%C4%97jimai ). Žinoma, kiekviename judėjime atsiranda ekstremistų, kurie peržengia tam tikras ribas – tačiau neteiskime gal visų pagal kai kurių išsišokėlių veiksmus. Pastarųjų, beje, LGBT judėjime aš pats nesu daug matęs – niekas tau homoseksualumo į akis nekiša, kovojama tik prieš pvzd. įstatymus ir reglamentus, ribojančius homoseksualių žmonių teises, ir pan.

   Yra nemažai tiesos ir tame, kad „religija viską apnuodiją“. Pvz., aš gerbiu žmogų nepaisant to, kokią religiją jis išpažįsta; tačiau kai krikščionys pradeda diktuoti kitiems, kaip ir su kuom kiti turi mylėtis, bei formuoja „tradicinės šeimos“ įvaizdį peikiant visus kitus, kurie iškrenta iš jų sugalvotų „normų“, tada aš turiu visą teisę atsiriboti nuo tokios religijos, nes nenoriu būti suvaržytas kažkokių vis dar gyvuojančių piktavališkų senų tradicijų, kurioms jau seniai vieta kapuose.

 5. Geras straipsnis! Homofobijos vieta ant tos pačios lentynos, kur jau guli rasizmas, seksizmas, antisemitizmas ir kitos iracionalios (arba “racionalios“ – tam tikrai visuomenės grupei naudingos) nesąmonės.

 6. Homoseksualizmas yra išsigimimas, nes:
  1. Tai nėra natūralu ( jei tai būtų natūralu, homoseksualai galėtų susilaukti palikuonių; gamtos pasaulyje taip pat gyvūnai yra dviejų lyčių ir tik tokiu budu gali daugintis).
  2. Didžioji visuomenės dalis yra heteroseksuali, vadinasi, tai yra norma ( tik neskleiskit įvairių falsifikuotu “tyrimų“ rodančių neva taip nėra).
  3. Taip pat: prieštarauja dorai, moralei, kultūros normoms, nuo seno laiko patikrintoms vertybėms bei sukelia natūralų pasibjaurėjimą normaliai ( heteroseksualiai) visuomenės daliai.

  1. Heteroseksualumas yra išsigimimas, nes:
   1. heteroseksualai nepakenčia kitų seksualinių orientacijų ir nori būti vieninteliai teisūs šiame pasaulyje;
   2. heteroseksualai, ypač padauginę alaus, mėgsta nužvelginėti priešingos lyties atstoves bei nešvankiai priekabiauti;
   3. heteroseksualai mano, kad žydra spalva – berniukams, rožinė – mergaitėms, ir yra įsitikinę kad vyras visada yra viršesnis už moterį;
   4. ir t.t. ir pan.

   O jei rimtai:
   1. Natūralu viskas, kas egzistuoja gamtoje, o homoseksualumas labiau paplitęs, negu tu manai: jei apie 10% žmonių yra homoseksualios ar biseksualios orientacijos, tai lygiai taip pat natūralu, kaip ir 10% visuomenės kairiarankių, ar vegetarų, ir pan. O jei tau būtina sąlyga yra galimybė daugintis, tai žinai, gamta galbūt dėl to turi savo planus.
   2. Didžioji dalis pasaulio žmonių yra aziatai. Tai ką, dabar sunaikinsim visus neaziatus?
   3. Norėjai turbūt pasakyti „Taip pat: prieštarauja nusistovėjusioms moralės ir kultūros normoms, nuo senų senovės dar nepakeistoms vertybėms bei sukelia natūralų pasibjaurėjimą tam tikrai (homofobiškai) visuomenės daliai.“ Dar turbūt pamiršai, kad kažkada ir vergovė buvo pateisinama, ir moterys engiamos, ir vaikai dirbdavo suaugusių darbus (iki šiol dirba kai kuriose šalyse, kad galėtum nešioti NIKE sportbačius), ir t.t. ir pan.

   Tokie kaip tavo komentarai čia nepageidaujami, sakau atvirai. Gali ir toliau skaityti „Respubliką“. Ačiū, kad užsukai.

   1. DainiusKulbickas | Atsakyti

    visi sie punktai, kuriuos isvardinai, apie heteroseksualus, Yra pavirsutiniai ir melagingi, nes tai ne heteroseksualumo pavizdys o zmogiskojo isprusimo, patyrimo ar aplinkos intelektinis atspindys.
    Karai, tai politinis ekonomikos padarynis, turto nepasidalinimas, sloves garbes ar orumo pasekmes, manau tai turetu suvokti kiekvienas.
    hetero seksualai yra gamtos evoliucijos(gyvenimo tekmes rato) atstovai. o tam tikros taisykles ar pridetines vertes issireiskimai tai tik pasamprotavimui ir geresniam suvokimui kas yra gerai o kas ne.
    Filosofija yra labai naudinga, bet ir labai pavojinga.
    NIKE sporbacius ir dar prabangesnius, jusu ziniai devi HOMOSEKSUALAI, ju prabangus gyvenimas suteikia jiems tokia galimybe, deje vergauti turi del to heteroseksualai, nes dauguma homoseksualu turtus pasiekia per erotinus komercinius darbus, juk nepaslaptis kad viesnamiai perkimsti homoseksualu, viesbuciai islaikomi homoseksualu ir t.t.

    taip, kad gryztant prie temos kiek as klasiu baigiau, ir kas pabego is tam tikros istaigos, tureciau dar tave supazindinti siguldai su psichologiskai serganciuju instingtais, elgsena, ir t.t.

    O siekdamas protesto, turetum ir kitus informuti pries ka ir del ko protestuoji, ka tau blogo padare hetero seksualai

    1. Ok. Netinka tokie atsakymai, tai ir nereikia. Matomai nesuprantam vienas kito. Ačiū, kad užsukote į šį blogą, linkiu laimės ir visokeriopos sėkmės.

 7. Kad jau pamačiau straipsnį :)
  Prieš gerus 10 metų man kilo klausimas, kaip reaguoti į homoseksualius žmonės ir bendrai kas yra homoseksualumas. Lyg tai jie man ir netrukdė: nei palaikiau nei supratau kodėl juos pastoviai keikia. Atidariau google.com ir paieškojau faktų. Tai kaip ir rašo šiame straipsnyje, buvo įrodyta, kad homoseksualumas – tai ne lyga. Kiek supratau žmonės tiesiog gimsta tokie (ir kiek pamenu ne tik žmonės, dalis gyvūnų irgi yra homoseksualūs). Manęs niekas neklausė, ar aš noriu žydrų akių ar žalių, baltos odos ir juodos, ar noriu būti hetero ar homo… O jei būčiau gimusi homoseksuali? Ar būčiau prastesnė, kvailesnė vien todėl kad mylėčiau moterį? Aš sau atsakiau, kad ne. Todėl asmenį vertinų pagal jo charakterį, poelgius o ne seksualinę orientaciją ar odos spalvą.

 8. Laimis Žmuida | Atsakyti

  Elvyra, tai, kad homoseksualumas nėra liga nebuvo įrodyta. APA patyrė spaudimą iš homoseksualistų ir be jokių naujų mokslinių įrodymų paskelbė, jog tai ne liga. Pasiskaitymui čia:
  http://www.traditionalvalues.org/urban/eleven.php

  Sigurdai, neklaidink visuomenės. Homoseksualistų nėra 10 procentų. Jų yra 1-3 procentai.

  1. Laimi, kad homoseksualumas yra liga niekada nebuvo įrodyta, ir net homofobiški ir skeptiški Kinijos mokslininkai po penkių metų tyrimų pripažino, kad jie negali klasifikuoti homoseksualumą kaip abnormaliją. O ir šiaip, ne vien APA darė ilgamečius tyrimus. WHO irgi. Bet rezultatą turim tokį, kokį turim: tik Afrikoje, musulmonų šalyse ir ex-Sovietų sąjungoje vis dar aklai manoma (), kad gėjai yra kažkas baisaus, ir tavo požiūris yra tipiškas šioms teritorijoms. Tai mane liūdina, bet nuo tiesos niekur nepabėgsi, kad ir kaip tu nori priešintis tam. http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Psychology

   p.s. Ne procentuose esmė. Bet šiaip, tokius dalykus tiksliai neapskaičiuosi, ir kai kurie tyrimai nurodo iki 10%, kai kurie mažiau. Bet net jei būtų 0,1%, man tai visiškai nesvarbu – nuo to, kiek tokių žmonių yra, mano požiūris į juos negali pasikeisti (kodėl turėtų? tai būtų tie patys žmonės, tik mažesnis jų „kiekis“…)

   1. Laimis Žmuida | Atsakyti

    Elvyra parašė, kad tame straipsnyje buvo įrodyta, jog homoseksualumas nėra liga. Tai aš tik pataisiau, kad NEBUVO ĮRODYTA. Nors taip dažnai propagandistai sako, kad neva tai buvo kokie nors nauji moksliniai įrodymai dėl ko homoseksualizmą išbraukė. O jokių įrodymų naujų nebuvo. Buvo tik spaudimas APA’i ir todėl ji išbraukė iš ligų sąrašo.

    Oi ne tik Afrikoje ir ex Sovietų sąjungoje manoma, kad [cenzuruota] yra kažkas baisaus. Amerikoje irgi, ir Azijoje ir Australijoje, ir salynuose. Visur yra žmonių ir jų yra dauguma, kur [cenzuruota] nemėgstami. Čia tik mažos, bet įtakingos grupuotės sudaro tokį įvaizdį, kad neva [cenzuruota] visame pasaulyje pripažįstami ir tik dalelėje pasaulio jų nemėgsta. Iš tiesų nėra taip. Tą rodo ir faktas, kad [cenzuruota] santuokas įteisino tik 7 valstybės pasaulyje. O valstybių juk yra 190. Taip, kad visas pasaulis [cenzuruota] nemėgsta ir tik maža grupė – mėgsta.

    Žinoma, ne procentuose esmė. Bet jei žinai, kad [cenzuruota] yra nuo 1 iki 10 procentų, tai taip ir rašyk. O jeigu tu pateiki į viešumą skaičių 10 procentų, tai tu veiki pagal propagandos principus, t.y. nutyli informaciją. Informacijos nutylėjimas ar iškraipymas, netikslių šališkų duomenų pateikimas yra propaganda. Man tavęs labai gaila.

    1. Hm, na bet ši tavo “statistika“ tik įrodo, koks didžiulis yra spaudimas prieš gėjus (“visi nemėgsta“), kurį tu turbūt kituose “Argumentuose“ baisiai ir atkakliai neigtum (įprasta homofobų elgsena).

 9. Nelabai suprantama, kaip galima vieną iš seksualinių orientacijų priskirti ligai. Kad išbraukti homoseksualumą iš ligų sąrašą, net nereikia spaudimo APAi.

  Visą kitą tavo komentare net sunku komentuoti, nes tu net nesiklausai, kas iki tol buvo rašoma, ir vis tvirtini savo „tiesą“, kurią mes visi žinom jau seniai. Ir tavo žodžiai „Man tavęs labai gaila“ išvis labai vaikiškai skamba. Man jau pradeda trūkti kantrybės su tavo homofobija cackintis – norisi pasiųsti kur nors labai toli, kad čia daugiau nebesirodytum. Kokia tavo kanžiojimų čia esmė apskritai? Tau ką, 14-metų?

  1. Laimis Žmuida | Atsakyti

   Sigurdai, pasiskaityk istoriją kaip buvo išbrauktas homoseksualumas iš ligų sąrašo. Naujų mokslinių atradimų nebuvo padaryta. Buvo atliktas spaudimas APAi ir tik dėl to, jis išbrauktas. O homopropagandistai skleidžia neteisingą informaciją, neva tai buvo atrasta įrodymų, jog homoseksualumas nėra liga.

   “Man tavęs labai gaila“ aš pasakiau po to, kai tu pasakei, kad tave liūdina mano požiūris. Tave liūdina, mane irgi liūdina, man gaila tavęs. Nieko nepasakiau ko tu nebūtum pasakęs. O tavo pasakymai “Tau, ką 14-metų?“ ir “pradeda trūkti kantrybės su tavo homofobija cackintis“, tai čia jau tikri įžeidinėjimai.

   1. Kartais bandoma įsižiūrėti į detaliausias detales ir pamirštoma apie „big picture“. Nesvarbu net, kaip ten buvo su ta APA ir jos ataskaitomis (nors tavo teiginiai ir yra daugiau negu abejotini), bet kai aš asmeniškai kažkokiame savo gyvenimo etape susidūriau su homoseksualios orientacijos žmonėmis ir visa ta problematika, man nereikėjo dvejoti ar skaityti visus mokslinius straipsnius apie homoseksualumo patologiją, nes vyduje žinojau, kad tai tie patys žmonės, kaip mes su tavim, tik trupūtį skirtingi. Ir tas skirtumas man niekur neužkliūna, kaip man neužkliūna, kad pasaulyje yra kairiarankių, yra neeilinius sugebėjimus turinčių žmonių, yra idiotų, yra vunderkindų, yra juodaodžių, ir t.t. Yra daug skirtingų žmonių, bet mes visi galų gale esame lygūs – ir net jei mes jaučiames pranešesni už vieną žmogų, parodyti pagarbą žmogui, tokiam koks jis yra, man yra neatsieinama sąmoningo ir meilės kupino gyvenimo dalis.

 10. Dainius Kulbickas | Atsakyti

  Sigurdui reiktu daug kuom pasidometi. Per kokius akinius ziuri jei nepastebi akivaizdziu dalyku? cia lyg visi sako jog automobilio ratas apvalus – o tu bandai irodyti kad jis kampuotas ir net geriau rieda.
  Sigurdai,
  Paskaityk apie priezastis, simptomus, pasekmes ir gydima:
  1) akoholizmo, narkomanijos, psichiniu ligu, depresijos, patiriamas traumas
  Pasidomek labiau religija, vaiku pasamones formavimusi. Pasidomek seksualiniu gyvenimu labiau ir pamatysi kad homoseksualiai sergantys zmones nieko nepatiria daugiau, geriau nei heteroseksualai. Cia lyg buti su sulauzyta koja ir dalyvauti begimo varzybose.

 11. Dainius Kulbickas | Atsakyti

  Parodyk man nors viena zmogu kuris sirgdamas butu laimingas, sirgdamas galetu daugiau nei sveikas. Homoseksulai kalbat apie tolerancija, svelnuma, geruma….. tai kur ji ir kuom ji pasireiskia? toleruojat pedofilus? zoofilus? negrofilus? ar jie jau ligoniai o jus ne? o gal toleruojat, tada is kur pas jus tox savanaudiskumas? kencia vaikai, gyvunai, isniekinami lavonai.
  Bet nuo heteroalumo niekas nenukencia….tai kaip tada yra? Nes nuo homoseksualumo nukencia ir vaikai, heteroalumas… kokie jus ideologai, jei yra idealesniu.
  Kalbi paie pinigu melzima, o vaikyti atsimerk, pasiziurek, visas pasaulis tai ir yra ekonomika, moxlas.

  1. Šių dviejų komentarų aš visiškai nesupratau – bent jau kažkokių aiškių argumentų neišgirdau. Gal Dainius Kulbickas būtų toks mielas ir aiškiai išdėstytų (be šokinėjimo nuo vienos minties į kitą), ką jis norėjo pasakyti? Ačiū.

   1. DainiusKulbickas | Atsakyti

    Kurios butent vietos nesupratote? :)

    Ar ziuredamas i GRETIMAI stovincius NUOGUS vyriskos ir moteriskos lyties atstovus izvelgiate koki nors skirtuma?
    Ar jums suprantama savoka LOGIKA?

    nes matai, pagal logikos standartus, tai ratas yra apvalus, o pagal mokslinius, jis yra kampuotas, nes mokslininku tikslas ir yra mechaniskai isgauti tobula rato forma.

    Manau kad ir gerbiamuju psichologu tikslas irodyti, kad homoseksualija tai viena is opiausiu pasauliniu ligu plintanciu kaip maras ir skurdinanciu heteroseksualine pasauleziure bei materialine egzistencija :)

    1. Man atrodo, vienas iš mūsų iš tam tikros įstaigos pabėgo. :) Arba žmogus tiesiog dar neišmoko ryšliai savo mintis išreikšti. Jūs kiek ten klasių baigėt?

     1. DainiusKulbickas

      Jus trikdo tai, kad nesilaikau rastinkumo taisykliu, nenaudoju lietuvisku simboliu ir nustatytos skirybos? :D bet kokiu atveju issilavines asmuo tikriausiai turetu buti nuovokus suprasti issireiskimo minti, jei jum tai problematiska, turetumete kreiptis specialisto pagalbos.

      homoseksualija tai ir yra daugybiniu galimybiniu minciu sutrikimai ir net ju derinys, tai ne kaulo luzis(kuris beje taip pat palieka pedsaka pasamoneje) – o sisteminis pasamoninis gedimas arba priedanga ekonominiams tikslams siekti

      jokiu graziu emociju, jusu propoguojamai sriciai, is mano puses,

     2. DainiusKulbickas

      Kuom homoseksualai yra pranasesni uz kitus? koks jusu sukis? koks siekis? tikslas? apart ekonominio, nematau jokio tik psichologini gedima ir didziule melo siena :) apsvieskit mane neispruseli, o kas ten zino, gal but ir as prisijungsiu i jusu gretas :D

 12. Ne pati religija viską nuodija MaikUnivers… Aš tikiu Dievu, bet netikiu bažnyčia, nes visa tai netikra… Labai mažai yra “tikrų“ kunigų, dauguma jų nėra šventi ir geri…. O dėl homoseksualų tai ne mum teisti, nes būtent Dievas nuspręs ką reikia teisti ir ko ne. Pvz pedofilai, zoofilai ir t.t išnaudoja kitus individus prieš jų valią arba tuos kurie negali suvokti kas su jais yra daroma, o homoseksualai viską daro savo valia, juk kiekvienas turi savo pasirinkimų laisvę, va dėl to ir neturime jų teisti, teisti galima tuos kurie skriaudžia kitus. Ir galų gale jeigu homoseksualumas ir kt yra liga, tai kodėl taip žiauriai elgiamasi su tais ligoniais? Nejau sergantį vėžiu, turintį bet kokią protinę ar fizinę negalią reikia pulti ir užgaulioti, nejau jie turėtų slėptis kaip kartais turi kitų pakraipų žmonės? Kokie mes esam žiaurūs, teisiam viską aplinkui, kankinam kiekvieną padarą… Nėra baisesnio, piktesnio padaro už žmogų, kuris sugebėjo sunaikinti tokią nuostabią planetą…

 13. vasilij ivanyc | Atsakyti

  Seniai zinoma, kas daugiau bapkiu sumoka tokias “mokslines“ isvadas gauna. Zydrieji patikekit bapkiu turi pakankamai kad mums teiktu “irodymus“.

  1. Ką ir beatsakysi į tokią auksinę mintį? :)

 14. Geležinė mintis greičiau :)

  1. Šališkų bei su iš anksto suplanuotais rezutatais tyrimų pasitaiko, deja, turbūt kiekvienoje srityje (ne tik kalbant apie tyrimus, susijusius su netradicinėmis seksualinėmis orientacijomis). Pvz., nemažai kam jau žinoma, kad GMO produktai yra stumiami kai kurių „mokslinių tyrimų rezultatų“ dėka, o juos finansuoja ne valstybinis sektorius ar koks nors filantropas, o stambios korporacijos, kurių pelnas tiesiogiai susietas su teigiamais rezultatais dėl GMO produktų gamybos, sklaidos ir vartojimo. Tačiau tokie atvejais yra išskirtiniai, o šališki tyrimai greitai sulaukia mokslinės kritikos, tampa kontraversiški, ir akivaizdžiai netenka savo kaip rimto argumento statuso – tą žino kiekvienas su mokslu susidūręs žmogus. Taip pat rimti moksliniai tyrimai paprastai turi t.v. „peer review“ apžvalgą – tai reiškia, kad tyrimas buvo peržiūrėtas kitų nepriklausomų mokslininkų bei palaimintas kaip tikslus ir patikimas. Man neteko girdėti apie kažkokius kontraversiškus atvejus/tyrimus, kaip nors susijusius su straipsnyje ar komentaruose pateikiama informacija. Prašome nurodytį konkretų atvejų, su visais „įkalčiais“. Arba nešvaistyti veltui kitų laiko.

 15. Dainiui Kulbickui:

  Visų pirma, ne apie kablelius kalbėjau, o apie minties tęstinumą bei argumentavimo logika ir aiškumą.
  Antra, kas yra homoseksualija?
  Trečia, kokie tie homoseksualų sutrikimai ir kuo konkrečiai jie kenkia tau ir tam tikroms visuomenės grupėms?
  Ketvirta, kokios sveikatos institucijos laiko homoseksualumą sutrikimu?
  Penkta, aš asmeniškai nieko nepropaguoju ir net nesu homoseksualus. Tai yra svečio straipsnis, o kadangi aš pasisakau už mintį, kad visi žmonės lygūs, bei domiuosi žmogaus teisėmis, šitas straipsnis ir buvo publikuotas – būtent dėl diskriminacijos ir paniekos ir baimės netradicinių seksualinių mažumų grupėms.
  Šešta, homoseksualai nėra pranašesni už kitus, to niekad nesakiau.
  Septinta, LGBT judėjimai „siekia visuomeninio homoseksualumo, biseksualumo bei transseksualumo pripažinimo… Šiuos judėjimus vienija kova už socialinę lygybę“ – iš http://lt.wikipedia.org/wiki/LGBT_jud%C4%97jimai
  Aštunta, kokie melai? Konkrečiai, su įkalčiais.
  Devynta, kas tas ekonominis siekis ir kas pasipelno iš LGBT? Paaiškinkit konkrečiai su pavyzdžiais, nes nu niekaip negaliu suprasti.

  Kad būtų konstruktyvi diskusija, jums neišvengiamai teks atsakyti į šiuos klausimus.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: